ویرا؛ پایگاه مطالعات فرهنگى و رسانه اى

رسانه، مهد تولید فرهنگ

ویرا؛ پایگاه مطالعات فرهنگى و رسانه اى

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هایدگر و تکنولوژی» ثبت شده است

محمدحسین آشنا

چکیده

این پژوهش بر آن است تا رسانة تلویزیون را از دریچة نگاهی غالباَ مغفول، و به مثابة پدیده ای تکنولوژیک، فارغ از وجوه بیرونی آن بررسی کند. در اینجا منظور از وجوه بیرونی، در واقع جنبه هایی از مطالعة رسانه است که با پرداختن سطحی به موضوعاتی مانند سازمان، تولید و محتوا، عمق مفهومی تکنولوژی را نادیده گرفته و به رسانه صرفاَ نگاهی خنثی و ابزار گرایانه دارد. چنان که تفکر رایج امروز نیز به دلیل شکل گیری و قالب بندی شدن از طریق رسانه های تکنولوژیک، اصولاً از برداشت های فلسفی در این باب عاجز است. از طرف دیگر سعی خواهد شد تا نگاه های افراطی به تکنولوژی که غالبا تحت عنوان « جبرگرایی تکنولوژیک» شناخته می شوند، تبدیل به مانعی برای مطالعه دقیق رسانه ها نشوند. همچنین به موازات قرار دادن تکنولوژی رسانه ای علی الخصوص تلویزیون- در کانون توجه و بازنگری در مفهوم آن، ناگزیر خواهیم بود تا به بررسی کیفیت  رابطة انسان با تکنولوژی در طول تاریخ بپردازیم؛ چه، بایداذعان کرد که اولاً دشوار بتوان از نظر تاریخی اولویتی میان بشریت و تکنولوژی قائل شد؛ و ثانیا بررسی سیر تکاملی رابطه انسان با تکنولوژی در طول تاریخ بر اساس نیازهای انسان، می تواند کلید بسیاری از پرسش های فلسفی در باب جایگاه کنونی رسانه ها در زندگی ما باشد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۴ ، ۰۰:۳۲
محمدحسین آشنا