ویرا؛ پایگاه مطالعات فرهنگى و رسانه اى

رسانه، مهد تولید فرهنگ

ویرا؛ پایگاه مطالعات فرهنگى و رسانه اى

 محمدحسین آشنا دانشجوی دو رشته علوم ارتباطات اجتماعی و زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران.

حوزه مورد علاقه مطالعه: مطالعات فرهنگی در حوزه رسانه

متولد سال 1373

زادگاه: لارستان - فارس